Het bruto binnenlands product is in het derde kwartaal van 2020 met 7,8 procent gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020. Dat blijkt uit cijfers van CBS.

Het groeicijfer is opwaarts bijgesteld. Bij de eerste berekening kwam de groei uit op 7,7 procent. Ten opzichte van dien berekening is de consumptie huishoudens naar beneden bijgesteld, maar de overheidsconsumptie naar boven. Zo zijn er veel meer patiënten geholpen in de ziekenhuizen dan eerder geraamd. De investeringen zijn ook opwaarts bijgesteld. Het handelssaldo ten slotte is naar beneden aangepast. De groei, de grootste ooit, is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gestegen consumptie door huishoudens. Verder namen ook de overheidsconsumptie, het handelssaldo en de investeringen toe. De groei in het derde kwartaal weegt niet op tegen de daling in de eerste twee kwartalen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is de Nederlandse economie in de eerste drie kwartalen van 2020 per saldo met 2,9 procent gekrompen.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *