Vermoedelijk treedt in 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. De wet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat meer werkenden zekerheid krijgen. Hij speelt hiermee in op de noodkreet van zowel werknemers als werkgevers dat sommige van de huidige wetten en regels een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg staan. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) speelt hier op in.

Optelsom
Een van de bepalingen in de wet is dat ontslag ook mogelijk wordt als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan een van de acht ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

Proeftijd
Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.

Foto: Pixabay

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *